Ułatwienia dostępu

Misja i wizja

Jak myślimy o dziecku i o jego trudnościach rozwojowych?

Image

Dziecko przychodzi do nas z różnymi doświadczeniami. Ze swoimi mocnymi stronami, ale też z problemami i  trudnościami. Każde dziecko jest indywidualnością. Przyjmujemy je takim, jakie jest. Z szacunkiem dla kształtującego się człowieka.

Pierwsze lata życia są czasem intensywnego wzrostu, rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Nigdy później człowiek nie osiągnie rozwojowo tak wiele w tak krótkim czasie, jak dziecko w pierwszych sześciu latach swojego życia. Dlatego jest bardzo istotny etap w jego rozwoju. To fundament, na którym powstaje dorosły człowiek.

Czasem z różnorodnych przyczyn rozwój dziecka nie jest prawidłowy. W „fundamencie” pojawiają się luki, czyniąc go słabym i niestabilnym – brakuje umiejętności, które u innych dzieci kształtują się samoistnie. Wtedy konieczne jest wsparcie terapeutów, którzy kawałek po kawałku pomogą te luki zapełnić, tworząc mocną podstawę dla rozwijającego się człowieka.

W słowie „Rozwijanka” kryje się nasza filozofia codziennej pracy terapeutycznej. Tworzymy miejsce kształtowania samodzielnego, odpowiedzialnego za siebie młodego człowieka. Wierzymy, że pod wpływem odpowiednich oddziaływań jesteśmy w stanie wspierać w rozwoju dziecko, ale też i zdobywać dzięki niemu cenne doświadczenia, które wzmocnią nas w codziennej pracy. Wspieranie rozwoju, które wpisuje się w naszą nazwę, jest dla nas priorytetową wartością.

W ciągu kilku lat zdążyliśmy dzięki sile doświadczenia i ustawicznemu doskonaleniu warsztatu terapeutycznego, wypracować „ROZWIJANKOWE PODEJŚCIE”, które pozwala nam holistycznie spojrzeć na potrzeby dziecka i rodziny. Jego siła tkwi w postrzeganiu terapii jako systemu, który funkcjonalnie i kompleksowo odpowiada potrzebom dziecka. Z tego względu bardzo starannie dobieramy dzieci do grup przedszkolnych. Działania to zawsze poprzedza ocena  rozwoju prowadzona z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, pozwalająca na wczesne wykrycie trudności i wdrożenie odpowiedniego wsparcia. Dziecko przez cały okres pobytu w przedszkolu ma zapewnioną diagnostykę nie tylko na potrzeby indywidualnych programów terapeutycznych, ale także orzeczeń o niepełnosprawności, kształcenia specjalnego i innych.

image

Pomagamy dzieciom w rozwoju

Patrzymy na dziecko całościowo i planujemy proces terapii oraz edukacji tak, aby w pełni wykorzystać potencjał dziecka.

Poczytaj o terapii i edukacji w naszym przedszkolu

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.