Ułatwienia dostępu

O projekcie

image

Informacja o projekcie

Rozwój działalności przedszkola „Rozwijanka” 

dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 241 580,78zł. Wartość całego przedsięwzięcia to 2 910 192,01zł. Fundusze zostaną wykorzystane na przygotowanie dodatkowych miejsc w przedszkolu, doposażenie placówki, szkolenia kadry i zajęcia dodatkowe. Poniżej opis zaplanowanych działań.

image
Image

Planowane efekty

Co zamierzamy osiągnąć?

1 dostosowany budynek

1 budynek

dostosowany do potrzeb przedszkola terapeutycznego.

Budynek mieszkalny w wyniku prac adaptacyjno-remontowych będzie spełniał wymogi dla przedszkoli z oddziałami specjalnymi.

15 nowych miejsc

15 miejsc

wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie.

W nowym budynku uruchomimy 3 grupy terapeutyczne, a kilkorgu dzieci zaoferujemy terapię w systemie 1:1.

80 dzieci

80 dzieci

objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.

Planujemy 10 różnych rodzajów zajęć.

50 nauczycieli

50 nauczycieli

uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

Nauczyciele skorzystają ze studiów podyplomowych i szkoleń specjalistycznych,

Najnowsze informacje projektowe

W ramach projektu "Rozwój działalności Przedszkola Rozwijanka w Wieliczce" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 tworzymy nowe miejsca

...

Zaproszenie na zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa® realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój przedszkola Rozwijanka w Wieliczce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

...

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNE WSPINACZKI TERAPEUTYCZNEJ realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój przedszkola Rozwijanka w Wieliczce” współfinansowanego ze środków Europejskiego

...

Osoby odpowiedzialne za projekt

Na większość pytań i wątpliwości chętnie odpowiedzą:

Emilia Owczarek
Emilia OwczarekDyrektor Przedszkolae.owczarek@rozwijanka.pl
Odpowiada za realizację projektu.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.