Projekt unijny

Online 3412473 1280 Medium

Zamówienie szkoleń spcjalistycznych dla nauczycieli i terapeutów Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Rozwijanka w ramach projektu pn. Rozwój działalności przedszkola "Rozwijanka" w Wieliczce, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oś priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje, działanie 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.01.01 Wychowanie Przedszkolne.

Sprzet11 Medium

W kwietniu dzięki środkom projektowym, nasze przedszkole doposażyło się w nowy sprzęt.

Child 865116 1280 Medium

Z czasowego ograniczenia zajęć w przedszkolach wyłączone są oddziały specjalne, pracują normalnie. W przypadku dzieci z kształceniem specjalnym w oddziałach integracyjnych czyli u nas w Nutkach i Pszczółkach, zajęcia w przedszkolu organizuje się na wniosek rodzica.

Wspinaczka

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNE WSPINACZKI TERAPEUTYCZNEJ realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój przedszkola Rozwijanka w Wieliczce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instrumenty Medium

Końcem grudnia otrzymaliśmy dostawy ze sklepów, których oferty wygrały postępowanie konkursowe na dostawę instrumentów, nagrań, materiałów pomocniczych do zajęć logorytmiki.

IMG 20201118 101848 1 Medium

W ramach projektu udało się zrealizować szkolenia z zakresu metody biofeedback HRV.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.