Ułatwienia dostępu

Aktualności

Wspinaczka

Rekrutacja na zajęcia wspinaczki terapeutycznej

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNE WSPINACZKI TERAPEUTYCZNEJ realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój przedszkola Rozwijanka w Wieliczce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspinaczka terapeutyczna - to rodzaj pracy, w której wykorzystuje się naturalną, pierwotną zdolność do wspinania się. Mocno stymuluje rozwój ruchowy dziecka, wpływając nie tylko na rozwój fizyczny, ale też poznawczy, emocjonalny i społeczny. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora wspinaczki mającego doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym, przy wsparciu pani Katarzyny Niemczyk, fizjoterapeutki zatrudnionej w przedszkolu oraz wyznaczonych do opieki nad dziećmi pracownic/pracowników.


W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedzi potencjalnych wykonawców na opublikowane w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe. Miejsce realizacji zajęć będzie znane po zamknięciu postępowania t.j. 14 marca. Wówczas będziemy znać również nazwisko instruktora.


Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy przedszkola, raz w tygodniu w czterech ośmioosobowych grupach. Odbędzie się 19 zajęć dla każdej grupy. Przedszkole zapewnia transport. Realizacja zajęć podzielona jest na dwa etapy:
etap I marzec 2021 – sierpień 2021 – grupa I i II
etap II wrzesień 2021 – luty 2022 – grupa III i IV

Rozpoczynamy rekrutację do grupy I i II, mamy 16 miejsc. Zajęcia adresowane są do podopiecznych przedszkola Rozwijanka, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Warunkiem udziału jest złożenie przez rodzica Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach oraz kwalifikacja fizjoterapeuty. Karty można odebrać w sekretariacie. W przypadku, gdy wstępnie zakwalifikowanych dzieci będzie więcej niż miejsc, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą mieć dzieci:
1. będące ostatni rok w przedszkolu – 5 pkt
2. z rodzin wielodzietnych (3 dzieci lub więcej) – 3 pkt
3. z rodzin o sytuacji materialnej nie pozwalającej na finansowanie dzieciom tego rodzaju zajęć – 2 pkt
4. nie korzystające dotychczas ze wspinaczki – 1 pkt.

Ostatecznie w zajęciach wezmą udział dzieci zakwalifikowane przez fizjoterapeutę, które otrzymają największą liczbę punkt w powyższych kryteriach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca 2021r., w sekretariacie przedszkola. Rekrutacja do grupy III i IV odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2021r.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.