Ułatwienia dostępu

Aktualności

Tomatis

Rekrutacja na treningi słuchowe Metody Tomatisa®

Zaproszenie na zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa® realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój przedszkola Rozwijanka w Wieliczce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja na zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa®

logo_tomatis Metoda Tomatisa® jest systemem ćwiczenia umiejętności słuchania. Została stworzona i rozwinięta przez francuskiego lekarza Alfreda Tomatisa. To trening pedagogiczny oparty na specyficznych sesjach słuchowych, w czasie których specjalne dobrane utwory muzyczne lub głos są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Za pomocą dźwięków ćwiczone są mięśnie ucha środkowego, które odpowiedzialne są za przenoszenie dźwięków, co przyczynia się do stymulacji mózgu – nauki prawidłowego słuchania.

Najważniejszym założeniem Metody Tomatisa® rozróżnienie pomiędzy słuchaniem a słyszeniem. Jej twórca postrzega słyszenie jako prostą percepcję dźwięku, która jest uzależniona od posiadania sprawnego narządu słuchu, bez świadomego zaangażowania człowieka. Słuchanie to natomiast działanie wymagające aktywności, skupienia i zaangażowania.

Sesje terapeutyczne opierają się na odsłuchiwaniu utworów muzycznych z zastosowaniem specjalnych słuchawek Tomatis® Infinite. Muzyka emitowana jest poprzez przewodnictwo kostne i powietrzne, co oznacza, że dźwięk przekazywany jest za pomocy drgań odbieranych przez kości czaszki oraz ucho. Najczęściej słucha się muzyki Wolfganga Amadeusz Mozarta, która filtrowana jest i modulowana w czasie rzeczywistym. Liczba, czas trwania i rodzaj utworów ustalana jest indywidualnie dla osoby słuchającej.

Dla kogo?

chlopiec_tomatis
    Trening uwagi słuchowej, jakim jest Metoda Tomatisa® wskazany jest dla dzieci, które przejawiają m.in.:
  • zaburzenia zachowania
  • problemy z koncentracją,
  • uwagą,
  • pamięcią,
  • zaburzenia rozwoju,
  • problemy w nauce,
  • nadwrażliwość na dźwięki,
  • trudności językowe

Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowane specjalistki Metody Tomatisa® pracujące w przedszkolu. Treningi słuchowe przeprowadzać będą pani Magdalena Karwala – psycholog oraz pani Izabela Okrój-Hernik – logopeda.

Treningi słuchowe Metodą Tomatisa® odbywać się będą w trakcie zajęć grupowych, jak i w gabinetach specjalistów w przedszkolu. W zajęciach uczestniczyć mogą podopieczni przedszkola Rozwijanka, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Warunkiem udziału jest złożenie przez rodzica Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa@, która pozwala terapeutkom na ocenę trudności dziecka, co z kolei umożliwia dostosowanie treningu słuchowego do potrzeb podopiecznego. Zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa® dla poszczególnych dzieci będą uruchamiane według kolejności zgłoszeń.

Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia treningu słuchowego Metodą Tomatisa® przekazywać Państwu będą wychowawcy grup przedszkolnych.

Serdecznie zapraszamy!

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.