Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Online 3412473 1280

Zapytanie ofertowe - Zamówienie szkoleń specjalistycznych

Zamówienie szkoleń spcjalistycznych dla nauczycieli i terapeutów Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Rozwijanka w ramach projektu pn. Rozwój działalności przedszkola "Rozwijanka" w Wieliczce, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oś priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje, działanie 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.01.01 Wychowanie Przedszkolne.

Przejdź do oferty w Bazie Konkurencyjności

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.