Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Klasa1

Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

1. Zamawiający
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka”
z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
reprezentowane przez Emilię Owczarek
NIP 5992729651
tel. 606 717 589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielania zamówienia
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla 3 osób wyznaczonych przez zlecającego w wymiarze 480 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk. Studia powinny być przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie oraz uprawienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci powinni uzyskać kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu, potwierdzone stosownym dyplomem. Dopuszcza się realizację studiów w trybie online w całości lub w części pod warunkiem, że spełnione będą wymagania do nadania kwalifikacji.

  Program studiów powinien obejmować co najmniej poniższe obszary
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Autystyczne spektrum zaburzeń
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Wybrane zagadnienia z neurologii i psychiatrii dziecka
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka młodszego ze spektrum autyzmu
 • Metody rehabilitacji i rewalidacji ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzm
 • Trening umiejętności społecznych

4. Termin realizacji Studia powinny rozpocząć się w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

5. Forma i sposób składania ofert Ofertę w formie wyceny przedmiotu zamówienia można złożyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 04 września 2020r.

Zapytanie ofertowe do pobrania w formie pdf.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.