Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Klasa2

Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe z zakresu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

1. Zamawiający

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka”
z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
reprezentowane przez Emilię Owczarek
NIP 5992729651
tel. 606 717 589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielania zamówienia

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla 3 osób wyznaczonych przez zlecającego w wymiarze 365 godzin dydaktycznych oraz 125 godzin praktyk. Studia podyplomowe powinny być przeznaczone dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów posiadających przygotowanie pedagogiczne i kończyć się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Dopuszcza się realizację studiów w trybie online w całości lub w części pod warunkiem, że spełnione będą wymagania do nadania kwalifikacji.

  Program studiów powinien obejmować co najmniej poniższe obszary:
 • Pedagogika i psychologia rozwoju małego dziecka
 • Diagnoza medyczna niepełnosprawności i zagrożenia niepełnosprawnością – podstawy pediatrii, neonatologii i neurologii
 • Wybrane zagadnienia psychiatrii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Podstawy prawne organizacji wwrd, wczesnej interwencji oraz zabezpieczenia społecznego
 • Pielęgnacja i opieka dziecka
 • Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • Elementy logopedii
 • Stymulacja psychopedagogiczna dziecka
 • Muzyka i plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem – znaczenie zabawy i zabawek w terapii dziecka
 • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wobec jego rodziny
 • Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi przed rozpoczęciem edukacji szkolnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sprzężonymi, rozwoju poznawczego, zaburzeniami ruchowymi, zmysłowymi i somatycznymi, ze spektrum autyzmu
 • Metody stosowane we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka

4. Termin realizacji

Studia powinny rozpocząć się w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

5. Forma i sposób składania ofert

Ofertę w formie wyceny przedmiotu zamówienia można złożyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 04 września 2020r.

Zapytanie ofertowe do pobrania w formie pdf.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.