Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Klasa

Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

1. Zamawiający
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka”
z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
reprezentowane przez Emilię Owczarek
NIP 5992729651
tel. 606 717 589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielania zamówienia
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej dla 2 osób wyznaczonych przez zlecającego w wymiarze 500 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk. Studia podyplomowe powinny być przeznaczone dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra, technika lub licencjat oraz kończyć się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce oraz Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej. Dopuszcza się realizację studiów w trybie online w całości lub w części pod warunkiem, że spełnione będą wymagania do nadania kwalifikacji.

  Program studiów powinien obejmować co najmniej poniższe obszary:
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Pierwsza pomoc

4. Termin realizacji Studia powinny rozpocząć się w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

5. Forma i sposób składania ofert Ofertę w formie wyceny przedmiotu zamówienia można złożyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 04 września 2020r.

Zapytanie ofertowe do pobrania w formie pdf.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.