Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Brain 4961452 1280

Zapytanie ofertowe - realizacja kursu przygotowującego do prowadzenia terapii funkcji poznawczych Metodą Feuersteina

Zapytanie ofertowe w trybie publikacji w Bazie Konkurencyjności. Realizacja kwalifikacyjnego certyfikowanego kursu przygotowującego do prowadzenia terapii funkcji poznawczych Metodą Feuersteina dla 2 uczestników/uczestniczek wyznaczonych przez zlecającego.


Wykonawca poda w ofercie miejsce realizacji zajęć. W przypadku zajęć realizowanych w odległości większej niż 200km od siedziby Zlecającego, wykonawca zapewni nocleg dla uczestników/uczestniczek.

Wymiar zajęć – nie mniej niż 50 godzin zajęć realizowanych w ramach jednego cyklu w dowolne dni tygodnia nastepujące po sobie.

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w wersji papierowej i/lub elektronicznej, oraz salę szkoleniową z niezbędnym wyposażeniem. Zajęcia powinny być prowadzone w języku polskim, z zachowaniem języka równości płci, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb zdrowotnych uczestników/uczestniczek. Możliwe jest prowadzenie poszczególnych zajęć przez więcej niż jednego trenera/trenerkę pod warunkiem, że spełniają wymagania opisane poniżej.

Uczestnik/uczestniczka kursu po jego ukończeniu powinien/powinna co najmniej:

  • zdobyć podstawową wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw Metody Feuersteina,
  • poznać metodykę prowadzenia zajęć terapeutycznych metodą Instrumental Enrichment,
  • zdobyć umiejętność prowadzenia ćwiczeń mających na celu uelastycznianie i usprawnianie procesów poznawczych,
  • zdobyć umiejętności prowadzenia terapii z osobami z nadpobudliwością psychoruchową, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, organicznymi uszkodzeniami układu nerwowego,
  • rozwinąć kompetencje do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć terapeutycznych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,

Poświadczeniem zdobytych umiejętności powinien być wydany przez Wykonawcę w ramach zamówienia międzynarodowy certyfikat wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu oraz krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE.

Przejdź do oferty w Bazie Konkurencyjności

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.