Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Drum 4187081 1280

Zapytanie ofertowe - Realizacja szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć logorytmicznych

Zapytanie ofertowe w trybie publikacji w Bazie Konkurencyjności.Realizacja szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć logorytmicznych dla osób, które mają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, dla 5 uczestników/uczestniczek wyznaczonych przez zlecającego.

Wykonawca poda w ofercie miejsce realizacji zajęć.

Szkolenie jedno lub dwudniowe, realizowane w weekend (sobota-niedziela) o charakterze stacjonarnym. Godzinowy wymiar zajęć: minimalnie 10 godzin dydaktycznych, jeśli wszystkie treści szkolenia zostaną zrealizowane; w zależności od oferty szkoleniowej Wykonawcy.

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w wersji papierowej i/lub elektronicznej, oraz salę szkoleniową z niezbędnym wyposażeniem. Zajęcia powinny być prowadzone w języku polskim, z zachowaniem języka równości płci, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb zdrowotnych uczestników/uczestniczek.

Uczestnik/uczestniczka szkolenia po jego ukończeniu powinien/powinna co najmniej:

  • poznać podstawy teoretyczne, założenia metodyczne i cele logorytmiki,
  • zdobyć podstawowe wiadomości na temat rozwoju ruchowego, werbalnego i słuchowego dziecka oraz wpływu muzyki na kształtowanie się rozwoju,
  • poznać zestawy ćwiczeń usprawniających oddech, fonację, prozodię, pracę artykulatorów, percepcję słuchową, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową oraz poczucie rytmu – lub zestawy ćwiczeń równoważnych, obejmujące wpływ na rozwój słuchowo-werbalno-ruchowy dzieci,
  • zdobyć umiejętność łączenia elementów słuchowo-werbalno-ruchowych oraz doboru odpowiedniej muzyki do zajęć,
  • zdobyć umiejętność samodzielnego konstruowania scenariuszy zajęć logorytmicznych,
  • zdobyć umiejętność prowadzenia zajęć logorytmicznych dla dzieci w normie rozwojowej oraz z dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Poświadczeniem zdobytych umiejętności powinien być wydany przez Wykonawcę w ramach zamówienia dokument t.j certyfikat i/lub zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć logorytmicznych.

Przejdź do oferty w Bazie Konkurencyjności

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.