Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Brain 3829057 1280

Zapytanie ofertowe - Realizacja kursu przygotowującego do prowadzenia terapii metodą biofeedback HRV

Realizacja kursu przygotowującego do prowadzenia terapii metodą biofeedback HRV dla 3 uczestników/uczestniczek wyznaczonych przez zlecającego. Każda/każdy z uczestniczek/uczestników zgłoszona/zgłoszony zostanie na szkolenie w wersji z wykupieniem urządzenia.


Wymiar zajęć – 8 godzin z przerwami, zajęcia realizowane w dowolny dzień tygodnia.
Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej, oraz salę szkoleniową z niezbędnym wyposażeniem. Zajęcia powinny być prowadzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, z zachowaniem języka równości płci, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb zdrowotnych uczestników/uczestniczek. Możliwe jest prowadzenie poszczególnych zajęć przez więcej niż jednego trenera/trenerkę pod warunkiem, że spełniają oni wymagania opisane poniżej.

Uczestnik/uczestniczka kursu po jego ukończeniu powinien/powinna co najmniej:

  • zdobyć podstawową wiedzę na temat metody biofeedback i biofeedback HRV
  • umieć obsługiwać oprogramowanie i sprzęt BFB HVR
  • znać procedury użycia biofeedbacku HRV
  • wiedzieć, jak tworzyć plan pracy terapeutycznej z wykorzystaniem metody i ewaluować jej postępy
  • umieć zastosować plan pracy terapeutycznaj BFB HVR w praktyce
  • znać zastosowania biofeedback HRV

Poświadczeniem zdobytych umiejętności uczestników/uczestniczek, powinien być wydany przez Wykonawcę w ramach zamówienia certyfikat, zawierający informację o zdobytych przez nich/nie umiejętnościach i kwalifikacjach.

Przejdź do oferty w Bazie Konkurencyjności

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.