Ułatwienia dostępu

Projekt unijny

IMG 20201118 101848 1 Medium

W ramach projektu udało się zrealizować szkolenia z zakresu metody biofeedback HRV.

Pszczółki 2 Large.jpeg Medium

Październik w naszym przedszkolu wiązał się z rozpoczęciem nowych zajęć grupowych w 5 z docelowych 17 grup. Rozpoczęliśmy wspólną zabawę na zajęciach logorytmicznych

Dogoterapia 2 Medium

Od września br. w naszym przedszkolu rozpoczęły się darmowe zajęcia z dogoterapii dla wszystkich przedszkolaków. Z zajęć z psem terapeutą skorzysta 72 dzieci. Pozwalają na nawiązanie relacji, naukę empatii i wrażliwości, skupienie uwagi, pobudzają zmysł wzroku, słuchu, węchu, a także dotyku.

Instrument 2010525 1280 Medium

Zapytanie ofertowe w trybie publikacji w Bazie Konkurencyjności. Przedmiotem zapytania jest realizacja kursu przygotowującego do prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla osób, które mają formalne muzyczne wykształcenie i nie mają takiego wykształcenia, dla 6-10 uczestników/uczestniczek wyznaczonych przez zlecającego oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego, w okresie od 1 października 2020 do końca lutego 2021.

Klasa1 Medium

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

Klasa Medium

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

Klasa2 Medium

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielnie zamówienia na realizację studiów podyplomowych z zakresu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach projektu Rozwój działalności przedszkola ”Rozwijanka” w Wieliczce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego.

Klocki Medium

W ramach projektu "Rozwój działalności Przedszkola Rozwijanka w Wieliczce" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 tworzymy nowe miejsca przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Bottom Logo

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Rozwijanka" ma swoją siedzibę główną w Wieliczce na ul. Bednarka 6.

Logowanie do e-dziennika

Poprzez dziennik elektroniczny można zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, a także wysłać wiadomość do każdego nauczyciela.